בתכנון

גיוס בני משפחה המלווים את יקיריהם באשפוז ובבתים סיעודיים, כאנשים המכירים היטב מכל אחד את החולה, לשמש כמנטרים למצבו של החולה לשם תמיכה וסיוע בעבודתם של אנשי הצוות הרפואי ובמניעת סיבוכים, זיהומים ופגיעה אפשרית בחולים. בכל בית חולים תקבע בשיתוף הפעולה בין ההנהלה, הצוות הרפואי ונציגי החולים, מסגרת כללים ונוהלים שיאפשרו ניצול חיובי של משאבים אלו לטובת השמירה על בטיחות החולים. במסגרת זו תופעל אפליקציה מתאימה.

התוצאות הצפויות:

ירידה במספר הפגיעות בחולים בהשוואת תקופות – לפני ואחרי הפעלת המיזם.

הפחתת שחיקת אנשי הצוות הרפואי.

שיפור ברצף הטיפול הרפואי בין בית החולים לקהילה.

הצטרפו למיזם מתו"מ - אנחנו זקוקים לכם

מה חדש במיזם

איך הופכים את בתי החולים שלנו לבטוחים יותר?

איך הופכים את בתי החולים שלנו לבטוחים יותר?

במסגרת המסע החברתי להבראת הרפואה, אנו מכוונים מספר מיזמים לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים ולמניעת הפגיעה בחולים. החשובים שבהם – מיזם קשר עין, מיזם מלווה תומך, מיזם רצף טיפולי ומיזם
אם הייתי צועקת יותר חזק, אולי בן זוגי עוד היה בחיים

אם הייתי צועקת יותר חזק, אולי בן זוגי עוד היה בחיים

החרטות על הלילה שבו הידרדר מצבו הרפואי של בן זוגה, בעוד היא מנסה לשווא לחדור את מעטה האדישות של הצוות הרפואי, הביאו את ד"ר אביבה אלעד למסקנה שהרופאים פשוט חייבים