מיזמים

המסע החברתי להבראת הרפואה מאחד את הקהל הרחב, רופאים, חולים ומלוויהם, מנהלים רפואיים, אנשי אקדמיה ותקשורת, לכדי כוח שינוי משותף,  באמצעות מיזמים חברתיים. 

מיזם קשר עין

מיזם קשר עין

תגמול אנשי צוות רפואי
המעניקים יחס אנושי למטופליהם.

מיזם תמיכת עמיתים

קו תמיכה לייעוץ לאנשי צוות רפואי
המצויים במצוקה.

הקמת בית הספר החדשני לרפואת המשפחה

מסגרת חדשנית ללימודי רפואה שתאפשר
עוד מומחים ברפואת המשפחה.

מיזם קורס פעילי בריאות

מיזם קורס פעילי בריאות

הדרכת האוכלוסיה לצריכה
נבונה של שרותי בריאות.

מיזם מתו"מ -
מלווה תומך ומעורב

גיוס בני משפחה המלווים את יקיריהם בזמן טיפול, לשם תמיכה וסיוע לצוות הרפואי.

מיזם שעות נגישות

מיזם שעות נגישות

יצירת ערוצי תקשורת בין רופאים
וחיבור לרשומה רפואית למען שיפור רצף טיפול.

מיזם משל"ת – משבר לתיקון

מיפוי ואיסוף מידע לגבי מימדי הפגיעה
בחולים שלא לצורך.

הצטרפו למסע, תרמו מזמנכם לפעילות