איזו הופעה מרשימה מול מובילי מערכת הבריאות בישראל!