75% מהאחיות והאחים במערכת הבריאות הישראלית דיווחו כי הם חשופים ללחץ ולמתח במקום העבודה וכן 65% מהרופאים, לפי נתונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; 20% מהעובדים במשק הישראלי חשים כי בריאותם נמצאת בסכנה בגלל תנאי העבודה שלהם

כמעט מחצית מכלל העובדים בישראל חווים לחץ נפשי בעבודה, והמקצועות העיקריים שבהם נמצא אחוז גבוה של מועסקים החשופים ללחץ ומתח הם אחיות (75%), מורים בבי"ס יסודי (66%), רופאים ועורכי דין (65%) ומנכ"לים ומנהלים (61%); כך עולה מנתונים שפורסמו אתמול(ב') על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כחלק מסקר שהיא קיימה.

לפי הנתונים, 46% מהעובדים בישראל (כ-1.6 מיליון בני אדם מבין 3.5 מיליון מועסקים מעל גיל 20), חווים לחץ נפשי או מתח בעבודה. 16% מהם חווים זאת לעתים קרובות ו-30% מדי פעם. 20% מהעובדים חשים כי בריאותם נמצאת בסכנה בגלל העבודה ו-9.4% נחשפו לאלימות מילולית בעבודה. נתוני הסקר הם לשנת 2016, והוא נועד לברר את מידת החשיפה ללחצים ולהצביע על הקשיים הנפשיים והפיזיים מהם סובלים עובדים רבים במשק.

  • תחושת הסכנה לבריאות ולביטחון המועסק משתנה בין המקצועות השונים. השיעור הגבוה ביותר של עובדים שחוששים כי העבודה מסכנת את בריאותם נרשם בקבוצת העובדים המקצועיים והבלתי-מקצועיים בחקלאות, בבינוי ובתעשייה. בקרב עובדים אלה, 42% חשים בסכנה לבריאותם או לביטחונם, מהם 72% מדווחים שיידעו אותם מראש על הסכנות הקשורות בביצוע עבודתם, ו-27% דיווחו שלא יידעו אותם. 23% מהמועסקים מעידים כי עבודתם מחייבת לבישת ציוד מגן אישי, אולם 20% מהם מעידים שלא תמיד הם לובשים את ציוד המגן.
  • בראש המקצועות שבהם שיעור גבוה של מועסקים המרגישים שעבודתם מסכנת את ביטחונם: שוטרים, סוהרים וכבאים. 62% מהם מרגישים שעבודתם מסוכנת. כמו כן 60% מהאחיות ו-51% מהנהגים חשים כך.
  • 75% מהאחיות חוות לחץ נפשי, 66% מהמורים היסודיים ו-65% מהרופאים ועורכי הדין. 61% מקרב מנהלים.