כיצד מושפעת הבריאות שלנו וכיצד מושפע עולם הרפואה מהמידע הרפואי הזמין והנגיש לכל ברשת?

פעם הרופא היה הסמכות הרפואית, אבל היום המידע זמין ומצוי ברשת.

איך דר' גוגל משפיע על מעמד הרופאים, האם הוא מסכן את חיינו ומדוע דווקא המידע הזמין ברשת מגדיל את אי השוויון בין עשירים ועניים.

שודר ב"כאן" ב 5 במרץ 2018.