המסע החברתי להבראת הרפואה מברך את משרד הבריאות לרגל השקת התוכנית הלאומית למדידת חוסן ושחיקה בקרב עובדי מערכת הבריאות.

מדובר בתוכנית הראשונה מסוגה בעולם (הכוונה להקיף את כל עובדי מערכת הבריאות), ביוזמתה והובלתה של ד"ר שגית ארבל – אלון, מנהלת אגף תיכנון מדיניות במשרד הבריאות.

בשלב ראשון ייאספו נתונים מקרב רבבות עובדי הבריאות בישראל.

לאחר עיבוד התוצאות, צפויה לצאת לדרך תוכנית לאומית לצמצום שחיקה והגברת החוסן של צוותי הבריאות.

אנו רואים במשולש "עומס- שחיקה – טעויות", סיבות מרכזיות לפגיעה בבטיחות הטיפול, שלושת הצלעות של משולש זה מחמירות זו את זו.

אין ספק שטעויות קורות בלי קשר, אבל בעת עומס ושחיקה – מספרן גדל בצורה מסוכנת.

שחיקה של רופאים ואחיות פוגעת באחוז גבוה של המטפלים, הוגדרה על ידי אירגון הבריאות העולמי כבעיה מרכזית של מערכות בריאות והאירגון אף קרא למדינות השונות לפעול לטיפול בתופעה.

טוב עושה משרד הבריאות הישראלי בקידום תוכנית להפחתת שחיקה ושיפור חוסן שתשפיע על כולנו – מפלים ומטופלים ותקדם רפואה בטוחה ובריאה יותר.

אם לא תספר – איך נשפר?