החוקרים (BMC Family Practice) בדקו את ההשפעה של מחלות כרוניות ותחלואה מרובה על איכות הטיפול במטופל מנקודת המבט של רופאי המשפחה והסיקו כי יש צורך בביצוע שינויים מבניים רחבים לשיפור הטיפול. (פורסם בדוקטורס אונלי)

במחקר הנוכחי, מטרת החוקרים הייתה לבדוק את ההשפעה של המחלות הכרוניות מהן סובל המטופל על הרופא שמספק לו טיפול. החוקרים השתמשו בגישה איכותנית תוך שימוש בראיונות מובנים למחצה עם רופאי משפחה שעובדים במרפאות חוץ כרופאים עצמאיים או במסגרת בית החולים בג'נבה בשוויץ.

החוקרים מצאו שהנושאים הרלוונטיים להשפעה על טיפול במחלות כרוניות עלו סביב תחושת חוסר היכולת של הרופא, התמודדות עם ההיבט החברתי כלכלי של המטופל, הקווים המנחים לטיפול אל מול המציאות של המטופל, זמן ולקיחת הנטל איתו מתמודד המטופל.

תוצאות המחקר הראו גם כי רופאי משפחה מתמודדים עם עומס רגשי המקושר לחוסר האונים שלהם ולתנאי העבודה שלהם, אך גם עם הקשר האמפתי הנוצר בינם לבין המטופלים שלהם ולנסיבות חייהם. נראה כי הרופאים אינם מוכנים להתמודדות עם הקשיים הרגשיים הללו. כמו כן, מערכת הבריאות אינה מקלה על התמודדות עם הרופאים עם מגבלות הזמן והקווים המנחים שאינם תואמים למציאות המטופל.

מסקנות המחקר היו כי טיפול במחלות כרוניות ובתחלואה מרובה מהווה אתגר עבור נותני שירותי הבריאות. שורשי האתגר מצויים במאפייני המטופל, מערכת הבריאות וברופאים עצמם. החוקרים הסיקו כי קיים צורך בשינויים מבניים שיוטמעו ברמות שונות: חינוך רפואי, מערכת הבריאות ועדכון הקווים המנחים, אשר יובילו לאווירה כוללת המתמקדת בפיתוח הקשר הטיפולי.

מקור: 

Braillard, O. et al. (2018) BMC Family Practice 19, 159.

מיזם תמיכת עמיתים במסגרת המסע החברתי להבראת הרפואה מיועד לתמוך ברופאים המתמודדים עם נטל רגשי מתמשך כפי שצוין. אנו קוראים לכל איש צוות רפואי המעונין להשתתף במיזם להכנס לאתר ולהצטרף – ראו פרטים על המיזם https://goo.gl/5eW3ZM ועל הצורך במתנדבים – https://goo.gl/27yqvt