חזון הבראת מערכת הבריאות בישראל מהווה יעד ראשון במעלה לצוות LEAN.
מוזמנים לעיין בסיפור ברצלונה באתר העמותה בכתובת: