תתקיימנה 4 קבוצות דיון/סדנאות במקביל, בנושאים הבאים:

בכל סדנא ישתתפו: נציגי הקהל הרחב, מטופלים ומלווים, צוותי רפואה, הנהלות רפואיות, משרד הבריאות, אקדמיה
ותקשורת.

סדנא מס' 1 :כיצד למקם את הצמד מטפל – מטופל במרכז?

בהנחיית : ד"ר אביבה אלעד, ד"ר ענת זוהר, ד"ר שגית ארבל – אלון.
קידום האוטונומיה של הרופאים, שינויים המתבקשים בסביבת העבודה של הרופא על מנת לשפר בטיחות חולים
ואיכות טיפול רפואי.

מטרות הסדנא
א. להביא הצעות מעשיות וארגז כלים מודולארי לנטילת אחריות של צוותים רפואיים, לגבי שיפור המרחב
הנכון עבורם לתפקוד מיטבי.
ב. להציע דרכים שבהן תוכלנה הנהלות רפואיות לפתח מרחב מתאים לצרכים הריאליים של המטופלים
והמטפלים )מרחבי זמן ומקום אל מול האילוצים הקיימים(.
ג. לקרוא להגדרה אתית בהקשר לאחריות המטפל על משך המיפגש הרפואי.

 

סדנא מס' 2 :משחיקה לחוסן. זיהוי מצבי שחיקה של צוות רפואה, פיתוח ושימור חוסן לתפקוד מיטבי.

בהנחיית: ד"ר אלון מרגלית, פרופ' דניאלה קידר – ראש המחלקה לתקשורת אנושית, בריאות
ואתיקה במרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה- אוניברסיטת חיפה ודר' דרור
דולפין.
פורום משותף לרופאים, אחיות, אנשי בריאות הנפש ומנהלים רפואיים – לפיתוח דחוף של תוכניות למניעת שחיקת צוותי
רפואה ותחזוקה עצמית מתמשכת, תוך נגיעות בתחומי פיתוח אינטליגנציה רגשית ושימור עצמי.

מטרות הסדנא:
א. להביא הצעות מעשיות להעלאת מודעות עצמית לשחיקה בקרב צוותים רפואיים.
ב. להציע "מניפת כלים" מודולארית הניתנת ליישום במסגרות רפואיות שונות.
ג. להציע דרכים שבהן תוכל המערכת הרפואית לקדם בדחיפות את נושא הטיפול בשחיקה.

 

סדנא מס' 3 :שילוב בני משפחה מטפלים – שותפים למעגל הטיפולי

בהנחיית: גב' רחל לדאני – מנכלי"ת עמותת ISRAEL CAREGIVERS ,ד"ר אוהד הוכמן – סמנכ"ל בי"ח הלל יפה,
ד"ר סיגל שפרן – תקוה – אחות, חוקרת ויועצת ארגונית, עו"ד שירה פרידן – מומחית בייצוג תובעים בתביעות
רשלנות רפואית.
כיצד משלבים את בני המשפחה התומכים בחולים, יחד עם רופאי קהילה וצוותי בתי החולים, לשמירה משותפת על
בריאות הקיריהם ובריאותם שלהם, תוך מעורבות הנהלות רפואיות, עמותות וגופים בעלי ענין.

מטרות הסדנא:
א. להביא הצעות מעשיות לגיוס ושילוב המלווים כחלק מהצוות מטופל, מלווה ומטפל.
ב. לקדם ועדה לדיון בשילוב המלווים באופן פורמלי – מתן תואר "מלווה מעורב/משותף/מחובר" – למלווה
אחד בכל עת, כולל הגדרת תפקידיו, אופן התקשורת בינו לבין הצוות, כללי התנהלות מתחייבים והגדרת
"גבולות גזרה".
ג. להציע דרכים שבהן תוכל המערכת הרפואית לקדם הטמעת הרעיון במערכת האשפוזית ובמערכת האמבולטורית.

 

סדנא מס' 4 :קידום יעיל של הטיפול בכאב.

בהנחיית: ד"ר סיימון וולפסון, יו"ר החברה הבינלאומית לרפואת שריר שלד, מנהל מכון הכאב ברמב"ם,
ד"ר נגב בר, יו"ר החברה הישראלית לרפואת שריר שלד, ד"ר יעקב פוגלמן, רכז לימודי המשך ברפואת
משפחה בצפון-קופ"ח לאומית.
קידום יעיל של הטיפול בכאב והפצת המודעות לרפואת שריר שלד בקרב רופאים והציבור הרחב.

מטרות הסדנא:
א. להביא הצעות מעשיות להפצת המודעות הציבורית לקיומה של שיטת טיפול פשוטה, נגישה ויעילה לטיפול
במרבית סוגי הכאב הנפוצים, תוך מניעת בדיקות וטיפולים מיותרים הכרוכים בסיכון בריאותי ועלות גבוהה
ומיותרת.
ב. להגביר מודעות של רופאים ראשוניים, אורתופדים, יועצים נוספים ופיזיותרפיסטים, ליסודות רפואת שריר שלד
ולמאמרים רלבנטיים ולעורר הנעה לרכישת מיומנויות בתחום.
ג. לעורר מנהלים רפואיים לעודד אורתופדים ורופאים ראשוניים לרכוש מיומנויות בתחום רפואת שריר שלד.
נא לשלוח בהודעה על ההרשמה, בחירתך בעדיפות ראשונה ושניה להשתתפות בסדנאות הנ"ל.
בברכה
ד"ר אביבה אלעד וד"ר אלון מרגלית ציקי אדלר
המסע החברתי להבראת הרפואה מתאמת הפרויקטים בביה"ס לרפואת כאב, רמב"ם.