בכנס שאורגן ע"י דר' שוש קזז השתתפו בכירים במערכת הבריאות שנשאו דברים בנושאי חוסן ושחיקה במערכת.