תמיכה בנפגעי מערכת הבריאות.

דרושים:

 • לתפקיד מנהל/ת ארצי/ת :פסיכולוג/ית או עו"ס/ית בעל/ת נסיון בטיפול בטראומה ובמשבר.
 • לתפקיד רכזים איזוריים – פסיכולוג/ית או עו"ס/ית בעל נסיון בטיפול בטראומה ובהנחית קבוצות.

נתונים נחוצים לתפקיד מנהל/ת ארצי/ת:

פסיכולוג/ית או עו"ס/ית בעל/ת נסיון בטיפול בטראומה ובמשבר, הכשרה בהנחיה קבוצתית, בעל/ת יכולת אירגונית וניהולית טובה.

נתונים נחוצים לתפקיד מנחים לקבוצות האיזוריות:

פסיכולוג/ית או עו"ס/ית בעל/ת נסיון בטיפול בטראומה ובמשבר, הכשרה בהנחיה קבוצתית.

 

מיזם משל"ת – "משבר לתיקון".
איתור וסיוע לנפגעי מערכת הבריאות (סטטוס המיזם: בתכנון)

תיאור ההתערבות:

   • מיפוי ואיסוף מידע לגבי ממדי הפגיעה (הכמותית והאיכותית) שלא לצורך, בחולים במסגרות הטיפוליות בקהילה ובבתי החולים, באמצעות סקר טלפוני נרחב בקרב מידגם מייצג של כלל הציבור.
   • אירגון קבוצות אזוריות לתמיכה הדדית ולהעצמה של הנפגעים ובני משפחתם.
   • בניית מיזמים במסגרת פעילות קבוצות אלו, כחלק מתהליך התיקון, לשם מניעת פגיעה בחולים ושמירת שלום אנשי הצוות.

 יעדים ומדידה:

   • תיעוד מימדי הפגיעה שלא לצורך במטופלים. ייאסף בעזרת גיליון נתונים מפורט ובחינתו על ידי אנשי צוות רפואי.
   • תמיכה והעצמת נפגעי המערכת – מניעת פגיעה המשכית או החמרת פגיעה שנעשתה. תיבחן באמצעות שאלונים מתאימים למילוי עצמי של הנפגעים ובני משפחתם.
   • הפעלת מיזמים למניעת פגיעה בחולים. בחינת השפעת כל מיזם על פי מתאר התערבותו.

 

נתוני התאמה לתפקיד למנהל/ת ארצי/ת של מיזם משל"ת:

פסיכולוג/ית או עוס"ית בעל/ת נסיון בטיפול בטראומה ובמשבר, הכשרה בהנחיה קבוצתית, בעל/ת יכולת אירגונית וניהולית טובה.

יכולת ליצירת קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם עמותות ומוסדות.

רצוי נסיון בעבודה עם מתנדבים.

נכונות להשקיע בין חצי מישרה למישרה (בהמשך ייתכן בשכר, אם יימצאו תורמים למיזם).

תיאור תפקיד מנהל/ת ארצי/ת של מיזם משל"ת:

 1. גיוס מטפלים מתחומי בריאות הנפש, בעלי נסיון בטיפול בטראומה ובמשבר, הכשרה בהנחיה קבוצתית, נסיון בטיפול קבוצתי של נפגעי טראומה(דוגמת נט"ל).
 2. הדרכת אנשי הצוות הללו לתהליך אמפטי של ונטילציה, לגיטימציה, אוריינטציה תוך העצמה ובהמשך שילוב בפעילות התנדבותית שתהווה תיקון לשבר שחוו.
 3. אירגון מקומות מיפגש, פירסום והקמת קבוצות תמיכה לנפגעי טיפול במערכת הבריאות.
 4. תיקשורת פנים אירגונית עם רכזי המיזמים השונים לצורך תיאום והכוונת מתנדבים מהמסגרות האחרות למיזם משל"ת ומתוך קבוצות משל"ת למיזמים האחרים.

מיזם משל"ת – נתוני התאמה לתפקיד מנחה קבוצה איזורית:

פסיכולוג/ית או עוס"ית בעל/ת נסיון בטיפול בטראומה ובמשבר, הכשרה בהנחיה קבוצתית,

  • רצוי נסיון בעבודה עם מתנדבים.
  • נכונות להשקיע 2-4 שעות שבועיות בהתנדבות במיזם משל"ת.

תיאור תפקיד מנחה קבוצה איזורית:

  1. קליטה וראיון התאמה אישי של מועמדים להשתתף בקבוצת תמיכה.
  2. בניית תוכנית התערבות מובנית, יחד עם המנהל/ת הארצי/ת של התוכנית.
  3. הקמת והובלת קבוצת תמיכה בת כ-15 משתתפים במיפגשים שבועיים, תוך התערבות קצרת מועד המכוונת לעיבוד הטראומה וצמיחה אישית.
  4. קשר רציף עם מנהל/ת המיזם ועם מנהלי המיזמים המיועדים לקלוט מתנדבים באיזור.
  5. אפשרות להנחיה בשניים – יכולת להשתלב בהנחיה משותפת.