מיזם מתו"מ – מלווה תומך ומעורב.
שילוב מלווים ובני משפחה (בתכנון מתקדם)

דרושים:

מלוי מטופלים או אנשי רפואה המעוניינים להשתתף בקבוצת חשיבה.

הרקע:

 1. מלוים קרובים של מטופלים, מכירים את יקיריהם היטב ומאתרים סימנים ראשונים של שינוי במצבם. התראתם חשובה לא פחות מהתראתם של מכשירים יקרים.
 2. במערכת הבריאות העמוסה מתקשים צוותי הרפואה לתת מענה לכל צרכי המטופלים והמלוים ממלאים את החלל בלית ברירה.
 3. שילוב מושכל של מלוים כחלק מהמעגל הטיפולי צפוי לשפר את בטיחות המטופלים, את חווייתם וגם את זו של המלוים, במקביל יקל על תיפקוד הצוות הרפואי.

על מנת לקדם תהליך זה באופן מיטבי, חשוב לתכנן בפרוטרוט את כל היבטיו ולשם כך יקדים את המיזם שלב סיעור מוחות משותף של חולים, מלוים, צוותי רפואה והנהלות רפואיות.

הערה: בשלב ראשון ירוכז במשותף על ידי ד"ר אביבה אלעד מהמסע החברתי להבראת הרפואה וגברת רחל לדאני -מנכל"ית עמותת CAREGIVERS ISRAEL.

בהמשך תוגדרנה דרישות תפקיד לרכז/ת ארצי ורכזים מקומיים.

המעוניינים להשתתף בתהליך סיעור מוחות לקראת הקמת המיזם מתבקשים ליצור קשר בהמשך למידע על המיזם.

 • תיאור ההתערבות:
   • יגויסו בני משפחה המלווים את יקיריהם באשפוז ובבתים סיעודיים, כאנשים המכירים היטב מכל אחד את החולה, לשמש כעוקבים ומנטרים את מצבו של החולה, במטרה לתמוך ולסייע בעבודתם של אנשי הצוות הרפואי ובמניעת סיבוכים, זיהומים ופגיעה אפשרית בחולים.
   • יגובה מידע הקשור במצב המטופלים, תוך הקפדה על העברתו לגורמים המטפלים ומהם למטופלים.
   • תיקבע מסגרת של כללים ונהלים שיאפשרו ניצול חיובי של משאבים אלו לטובת השמירה על בטיחות החולים ומניעת התדרדרות לא צפויה.
   • יוגדרו כללי תיקשורת ואופן פניה מתאים לסגל הרפואי.
   • אופן השילוב ייקבע יחד עם נציגי צוותי רפואה והנהלות רפואיות, על מנת להקל ככל האפשר על עבודת הצוות הרפואי, ולאפשר תיקשורת נוחה ושוטפת שתקל על כל הצדדים.
   • במסגרת זו תופעל אפליקציה מתאימה.

 

 • יעדים ומדידה:
   • יעדים:
   • ירידה במספר הפגיעות בחולים מאושפזים בעקבות הפעלת המיזם.
   • שיפור בחוויית המטופל.
   • מדידה: תוצאות תיבדקנה באמצעות השוואת כמות הפגיעות לפני ואחרי מעורבות מלווים תומכים ומעורבים, ומול קבוצת ביקורת ללא מלווים כאלה.
   • שאלון חוויית מטופל לפני ואחרי.
   • בנוסף תושווינה כמות התלונות והתביעות במסגרות שבהן מופעל המיזם – לפני, ושנה ושנים אחרי הפעלתו.
   • הפחתת שחיקת אנשי הצוות הרפואי, תיבחן כפי שתואר למעלה.
   • שיפור ברצף הטיפול הרפואי בין בית החולים לקהילה, בין אנשי הצוות הרפואי לבני המשפחה, ייבחן בהתאם למתואר בסעיף הקודם.