מיזם המיועד לקידום אוריינות רפואית ומודעות בריאותית לציבור הרחב.

להובלה ארצית של המיזם דרוש/ה: אקדמאי/ת, בעל/ת נסיון בהוראה או הדרכה בתחומי הבריאות, למשל אח/ות שניהל/ה מערכת הדרכה או הוראה. או כל אקדמאי בעל/ת נסיון בתחום חינוך וענין בבריאות.

סטטוס: מופעל בזיכרון יעקב כפיילוט מאז דצמבר 2017.

  • תיאור ההתערבות במסגרת המיזם:
   • קורסים של "פעילי בריאות" ברמה אקדמית, ביישובי הפריפריה ובמרכז, לשם הדרכת האוכלוסייה לצריכה נבונה של שרותי בריאות, במיגוון הנושאים הבאים:
    • הדרכת החייאה להצלת חיי אדם.
    • קידום אורחות חיים בריאים וכללי יסוד לטיפול עצמי.
    • איתור מצבים המחייבים לפנות לעזרת צוות המרפאה הקהילתית או רפואה דחופה.
    • התנהלות מול המערכת הרפואית באופן בטוח ומכבד.
    • דרכים להימנע מ"רפואה ביתר" המסכנת מטופלים ועומסת על מערכת הבריאות.
    • בהמשך יופעלו קורסים כאלו במתכונת אקדמית בכל רחבי הארץ בשילוב למידה מרחוק.
   • כל אחד ממשתתפי הקורס (כ-30 איש) יוזם ומפעיל פעילות קהילתית מתמשכת באחד התחומים הנלמדים בקורס. בדרך זו הידע אמור להתרחב ולהתפשט באוכלוסייה הכללית בכל המגזרים ובכל אזורי הארץ.
   • תיבנה אפליקציה מתאימה לשימוש הקהל הרחב (ניתן כבר כעת לצפות בתכנים שנאספו עד כה וישמשו לבניין האפליקציה באתר המסע החברתי).

 

 • מטרת ההתערבות:

 הפחתת העומס על הרופאים ואנשי הצוות הרפואי בקהילה, כדי שיהיו פנויים יותר לטפל בהצלחה בחולים קשים יותר.
צפוי שטעויות הנגרמות מעומס ושחיקה של צוותי הרפואה הקהילתית, הפוגעות בביטחון הרפואי, תפחתנה. בנוסף, צפויה עליה ברמת בריאותם וחוסנם הרפואי של התושבים הרוכשים כלים מעשיים בתחום זה.

 

 • יעדים ומדידה:

 הפחתת פניות מיותרות לרופאי הקהילה תבחן באמצעות שאלון המופנה הן למטופלים והן למטפלים, תיבחן שכיחות פניה לפי תסמינים מייצגים, נקיטת סוגי טיפול עצמי ומאפייני שיפור באורחות חיים.

  • הפחתת התחלואה בטווח הארוך כתוצאה משיפור אורחות חיים תיבחן באמצעות סקרי בריאות תקופתיים בקרב אוכלוסיית היעד.
  • שכיחות ואופן שימוש באפליקציה תוך מדידת שינויי התנהגות שונים.

 

נתוני התאמה לתפקיד מנהל/ת ארצי/ת של מיזם פעילי בריאות:

אקדמאי/ת, בעל/ת נסיון בהוראה או הדרכה בתחומי הבריאות, למשל אח/ות שניהל/ה מערכת הדרכה או הוראה. או בעל/ת נסיון בתחום חינוך.

בעל/ת יוזמה, מעוף ויכולת לייצר חיבורים בין גופים שונים.

יכולת לתיקשורת בינאישית מפותחת.

יכולת לניהול צוות וקידום איגום משאבים.

נכונות ליזום פגישות הובלה ולנסיעות ברחבי הארץ.

נכונות לעבוד בחצי משרה ובהמשך במישרה מלאה, בהתחלה בהתנדבות ובהמשך בשכר.

 

תיאור התפקיד:

פעילות המנהל/ת הארצי/ת של מיזם "פעילי בריאות" תכוון ל:

 1. יצירת שיתופי פעולה עם קופות החולים, על מנת לקדם דרכן הקמת קבוצות מדריכים מקומיות, שתקדמנה אוריינות בריאותית כלליתשמטרתה להרחיב מעגלים בקהילה. קופות החולים תיקחנה על עצמן מימון של חלק מהמרצים בקורסים ותפרסמנה את המיזם על מנת לקדם הקמת קבוצות פעילי בריאות, רצוי מחוברות למרפאות או לרופאים/אחיות שייקחו על עצמם קידום מהלך כנ"ל בקרב מטופליהם.
 2. פניה למועצות מקומיות לשם קבלת חסות על המיזם, מתן "קורת גג" מטעם הרשות ותמיכה במישורים שונים, החל מפירסום ועד לתמיכה כספית על ידי סיבסוד הקורס למשתתפים מעוטי יכולת.
 3. חיבור בין מערכת הבריאות- מערכת החינוך והמימשל המקומי לצורך איגום משאבים.
 4. בניית תוכנית ארצית אחידה, סימון אתרים אמינים ומאושרים כמקורות מידע, השגת חסות אקדמית, תיאום אישור הכרה בקורס לצורך קבלת נקודות "זכות השתלמות", למשל למורים בשנת שבתון.
 5. תיאום ושימור חסות אקדמית מטעם האו"פ או אוניברסיטת חיפה לשם הכשרת מדריכים ומרצים בתוכנית.
 6. הכנת סט אחיד של מבחנים קצרים לתחילת המיפגשים ומיתוה מחקרי לליווי המיזם.
 7. קיום מיפגשים של רכזי התוכנית אחת למספר חודשים – להפריה רעיונית הדדית.
 8. ניהול כספי של המיזם – תיאום גביית שכ"ל, תיאום תשלומים הקשורים למיזם מול נותני שירות, העברת אחוז שיוגדר מראש למסע החברתי, תשלומים למנחים וכיוצ"ב.(התנהלות מול גזבר העמותה).

 

נתוני התאמה לתפקיד מנהלים מקומיים של מיזם פעילי בריאות:

רופא או אחות  שיבחרו להוביל מהלך של גיוס קבוצת פעילי בריאות מקרב מטופליהם וחברי המטופלים, במטרה להעביר את הקורס הבסיסי ולקיים בהמשך שיח מתמשך עם המשתתפים שיהפכו לנציגי מטופלים בדיונים שיתקיימו מעת לעת, לשם התאמת המרפאה לצרכי המטופלים במרפאה והקהילה.

הערה: רכזי מיזם פעילי בריאות יקבלו שכר עבור עבודתם, שכר השעות שתוגדרנה מראש לניהול ישולם מהמחיר שישולם ע"י המשתתפים, שכרם עבור העברת סדנאות ישולם על ידי הקופה המעסיקה כמקובל לשעת הוראה בקרב מרצים בדירוגם.

יתרון לבעלי נסיון בעבודה עם מתנדבים.

תיאור התפקיד:

 1. לגבש מקרב הצוות הזמין צוות מרצים/מנחי סדנאות, ביניהם :
 2. אחות, דיאטנית, פסיכולוג/עו"ס, רוקח/ת קלינית ו2-3 רופאים נוספים. רצוי לשקול מזכירה למיזם.
 3. לבנות תוכנית, בהתאם לעיקרי התוכנית שתועבר על ידי הרכז הארצי ותאושר במסגרת המסע החברתי להבראת הרפואה ונותני החסויות האקדמיות.
 4. לקיים מיפגש או שניים של הכשרת הצוות להדרכה בקרב מבוגרים.
 5. לתאם עם ראשי הראשות המקומית – חסות, שת"פ , מתן מקום (למשל מתנ"ס מקומי).
 6. לדאוג לפירסום המיזם במקומונים ובדרכים נוספות ולגייס קבוצה של פעילי בריאות.
 7. לתאם תוכנית, תאריכים, הרשמה, קבוצת כתובות מייל, שילובם עם קוד באתר משלהם בתוך אתר המסע החברתי להבראת הרפואה.
 8. לנהל תיקשורת רציפה עם המנחים והמשתתפים בתוכנית.
 9. לתאם את גביית שכר הלימוד מול הרכז הארצי ומערכת הרישום.