תמריצים ומשוב חיובי לצוות הרפואי על פעולות לשיפור הביטחון הבריאותי

דרושים:

 • לתפקיד רכז ארצי של המיזם – בהתנדבות – רופא או אחות בדימוס או בעל/ת נסיון עשיר במערכת הרפואית.
 • רכזים איזוריים בהתנדבות: בעלי ניסיון בעבודה עם מתנדבים.

 

 • תיאור ההתערבות במסגרת המיזם:  
   • סטטוס: פיילוט ראשוני מופעל בבית החולים הלל יפה בחדרה, בהובלה משותפת עם ההנהלה ובתיאום עם הצוות הרפואי מתחילת אוגוסט 2017:
    • מתנדבים מהקהילה מוצבים בחדר המיון ופונים אל החולים ומלוויהם בהסבר על חשיבות המשוב לשם שיפור איכות הטיפול.
    • החולים ובני משפחתם מתבקשים לציין את הרופא/ה, האח/ות ואיש/ת הצוות שהצטיינו יותר מאחרים, בכך שיצרו קשר עין, נתנו הסבר ברור והעניקו יחס אמפטי.
    • רשימות השמות מועברות להנהלת בית החולים ואחת לרבעון, מתפרסמים על לוח מודעות ועלוני בית החולים אותם אנשי צוות שזכו בניקוד הגבוה ביותר.
    • בדרך זו מופעל מהלך שיוצר מיומו הראשון תחרות חיובית בין אנשי הצוות הרפואי, בתמיכה פעילה של הציבור הרחב (המתנדבים), החולים המועצמים וההנהלה.
    • הפרסום בתקשורת מדגים את הבלטת המיזם לקראת מינופו במוסדות אחרים: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5069560,00.html
   • בימים אלו נבנית אפליקציה שימושית לשדרוג מיזם זה.
   • אנו פועלים במטרה לשכפל את המיזם בבתי חולים נוספים ובמרפאות יועצים גדולות של קופות החולים- בקהילה.

 יעדים ומדידה:  

  • חיזוק הקשר והאמון בין אנשי צוות רפואי למטופליהם, שמגביר שיתוף הפעולה בין אנשי הצוות לחולים ובני משפחתם. באופן זה יופחתו טעויות באבחון ובטיפול הגורמות לפגיעה מיותרת בחולים. המעקב יבוצע בעזרת שאלון חווית המטופל.
  • הפחתת שחיקת אנשי הצוות. כפי שידוע ממחקרים, משוב חיובי של מטופלים ותחושת עשייה משמעותית, מהוות גורמים מונעי שחיקה. הפחתת השחיקה אמורה להפחית טעויות ופגיעה בחולים – הנושא ייבדק באמצעות שאלוני שחיקה תקופתיים.
  • הגברת הקשב לחולים ולבני משפחותיהם תשפר דיוק באבחון, התאמת טיפול והפחתת טעויות ונזקים לחולים. המעקב יבוצע באמצעות השוואת דוחות ותביעות של שנה קודמת לתקופות הבאות.

נתוני התאמה לתפקיד אחראי ארצי על מיזם "קשר עין":

רופא או אחות בדימוס או בעל/ת נסיון עשיר במערכת הרפואית, בעל/ת גישה אמפטית, ראיה מערכתית, נסיון ניהולי וקשרים במערכת הבריאות. האדם המתאים מכיר בחשיבות יחסי מטפל מטופל במסגרת טיפול רפואי נאות כולל יחס מכבד ומוקיר כלפי הצוות הרפואי.

בעל/ת יוזמה.

רצוי נסיון בהפעלת מתנדבים.

בעל נכונות להשקיע בהתחלה כ-20 שעות שבועיות עד לביסוס המיזם ובהמשך כ-10-12 שעות בשבוע לפחות בשלב התחזוקה.

מסוגל/ת להוביל שינוי.

נכונות לנסיעות ברחבי הארץ.

תיאור תפקיד רכז/ת ארצי/ת של מיזם "קשר עין":

 1. גיוס צוות מקצועי של רכזים איזוריים בארבעה איזורים בארץ – צפון, מרכז, ירושלים ודרום, – כל רכז יהיה אחראי על קידום המיזם במסגרות רפואיות באיזורו, החל מגיוס רכזי מתנדבים בהתאמה לכל מיסגרת שתירצה לשכפל את המיזם במיסגרתה(בית חולים או מרפאה גדולה).בהמשך נפרט את הדרישות מהרכזים האיזוריים.
 2. ליזום מיפגשים עם הנהלות בתי חולים, מנהלים רפואיים בכירים בקופות החולים ובמשרד הבריאות על מנת לקדם נכונות להטמעת מיזם "קשר עין" ולתאם עם צוותים מטעמם את אופן ההפעלה המותאם לכל מיסגרת בהתאם לצרכיה.
 3. לנהל את הרכזים האיזוריים באופן שיאפשר גיוס מתנדבים, הפעלתם, הפעלת מיתווה מחקרי לפני ואחרי הפעלת המיזם.
 4. פניה למיסגרות המגייסות ו/או ומפעילות מתנדבים על מנת לגייס כמה שיותר מתנדבים למיזם ברחבי הארץ.
 5. יכולת להתנהל מול תיקשורת.

אופן הפעולה:

 1. חפיפה מול ד"ר אלעד.
 2. פגישה עם מנהלת אגף בתי חולים ממשלתיים במשרד הבריאות על מנת לקדם את הנושא באופן מרוכז בבתי החולים הממשלתיים.
 3. פגישות דומות עם הנהלות הקופות
 4. וכן עם הנהלת בתי החולים של קופת חולים כללית, אסותא/מכבי ומאוחדת.

במקביל – גיוס והכשרת רכזים איזוריים והפעלת כל הערוצים האפשריים לגיוס מתנדבים.

בהמשך – ללוות את הרכזים האיזוריים בכניסה למערכות האיזוריות של מערכת הבריאות במקביל לסעיפים-2-4 .

לפקח על אופן ההטמעה של המיזם בבתי החולים והמרפאות הגדולות, לוודא קיום טקסי הוקרה, פירסום במדיה, הקפדה על המיתווה המחקרי לבקרת התוצאות.

נתוני התאמה לתפקיד למתנדבים שיהיו אחראיים איזוריים למיזם "קשר עין":

רופא או אחות בדימוס או בעל/ת נסיון עשיר במערכת הרפואית, בעל/ת גישה אמפטית, האדם המתאים מכיר בחשיבות יחסי מטפל מטופל במסגרת טיפול רפואי נאות כולל יחס מכבד ומוקיר כלפי הצוות הרפואי.

בעל נסיון בפעלת מתנדבים.

בעל/ת יוזמה.

בעל נכונות להשקיע בהתחלה כ-10 שעות שבועיות עד לביסוס המיזם ובהמשך כ-10-12 שעות בשבוע לפחות בשלב התחזוקה.

מסוגל/ת להוביל שינוי.

נכונות לנסיעות ברחבי האיזור שלו (ברדיוס של כ-30 ק"מ לפחות).

תיאור תפקיד רכז איזורי במיזם "קשר עין":

 1. גיוס, – כל רכז יהיה אחראי על קידום המיזם במסגרות רפואיות באיזורו, החל מגיוס רכזי מתנדבים בהתאמה לכל מיסגרת שתירצה לשכפל את המיזם במיסגרתה(בית חולים או מרפאה גדולה).
 2. ליזום מיפגשים עם הנהלות בתי חולים באיזורו, אליהם יגיע יחד עם הרכז הארצי אחרי שהקרקע כבר הוכנה לכך על ידי מיפגשים עם דרגים בכירים.

פגישות מנהלי מרפאות גדולות בקופות החולים על מנת לקדם נכונות להטמעת מיזם "קשר עין" ולתאם עם צוותים מטעמם את אופן ההפעלה המותאם לכל מיסגרת בהתאם לצרכיה.(בהתאם למידע שיקבל מהמנהל הארצי ומהנהלת המסע החברתי להבראת הרפואה).

 1. פניה למיסגרות המגייסות ו/או ומפעילות מתנדבים באיזורו, על מנת לגייס כמה שיותר מתנדבים למיזם .
 2. יקיים מיפגשים עם הצוות הרפואי בכל מסגרת שבה מתוכנן להכנס המיזם- על מנת לתכנן עם הצוות את אופן ההפעלה ולהגיע להסכמה מראש.
 3. יכשיר את המתנדבים על ידי הצגת המיזם וסימולציות.
 4. יתחזק את המתנדבים – ילווה את שלבי קליטתם במערכת, ירכז לוח תורנויות, קבוצת תיקשורת, ארועים חברתיים, מיפגשים תקופתיים לשם קבלת משוב.
 5. יקיים קשר עם מקומונים ומדיה על מנת לייצר הד למיזם.
 6. יקפיד לשמור על קשר אחת לחודשיים שלושה עם הנהלת המרכזים הרפואיים הנמצאים באחריותו ויוודא קיום מסודר של טקסי הוקרה, מיתוג המצטיינים ופירסום.