חיזוק הרצף הטיפולי בין רפואת הקהילה ובתי-חולים – לשיפור בטיחות מטופלים

(סטטוס המיזם: בתכנון 4/18).

דרושים:

רופאי משפחה בכירים בעלי נסיון בהדרכה וקשרים מבוססים עם יועצים עמיתים מבית חולים איזורי שאליו מרבית ההפניות מהמרפאה שלהם.

  • הרקע: חלק גדול מהסיבוכים במצב חולים קורה במעבר בין בית החולים לקהילה ולהיפך, לכן ישנה חשיבות גדולה לקשר זמין בין רופא המשפחה לרופאי בית החולים שבו מתאשפזים מטופליו.

תיאור ההתערבות:

  • בכל מחלקה בבית החולים:
   • יוגדרו ערוצי תקשורת זמינים לרופאי הקהילה
   • תוגדרנה שעות המיועדות לשיחות טלפון למחלקה או ל"רכז קשרי חוץ" מקרב הרופאים – לפניות דחופות.
   • תקודם תקשורת מייל, ווטסאפ וכד' בין רופאי הקהילה לרופאי המחלקות.
  • כמו כן יתקיימו מפגשים לדיונים משותפים בין רופאי הקהילה לעמיתיהם מבית החולים מעת לעת, לשם יצירת שפה טיפולית משותפת וסינרגטית.
  • גם במיזם זה מתוכננת אפליקציה מתאימה.

יעדים ומדידה:

  • יעדים:שיפור רצף הטיפול וההתייעצות ההדדית לגבי חולים כדי למנוע טעויות ולשפר את הטיפול.
  • מניעת אשפוזים חוזרים ("תסמונת הדלת המסתובבת") וטעויות באבחנה ובטיפול ככל שניתן, כדי להגביר ביטחון בריאותי של מטופלים הן בקהילה והן בבתי החולים.
  • מדידה:  השגי המיזם ייבחנו על סמך מעקב אשפוזים חוזרים ושאלון ייעודי שייבנה לצורך בחינת הרצף הטיפולי ואיכות הטיפול המשותף בקהילה ובית החולים.

 

תכונות רצויות למנהל/ת ארצי/ת של מיזם שעות נגישות:

רופא משפחה בכיר בעל/ת נסיון בהדרכה וקשרים מבוססים עם יועצים עמיתים מבית חולים איזורי המעניק שירות למטופליו.

בעל קשרים ומעמד מוביל בקרב עמיתיו למקצוע בסביבת עבודתו.

בעל יוזמה ויחסי אנוש מפותחים.

יכולת ליצירת קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם הנהלות וצוותים.

נכונות להשקיע מספר שעות שבועיות (2-4 ) בתיכנון ואירגון המיזם.

תיאור התפקיד:

 1. יצירת קשר עם ההנהלת הרפואית בקופת החולים שבה הוא עובד לשם הצגת מיתווה המיזם וקבלת תמיכתם.
 2. יצירת קשר עם הנהלת בית חולים איזורי לשם הצגת מיתווה המיזם וקבלת הסכמתם.
 3. לאחר שהנהלת בית החולים תשלים תהליך פנים מוסדי שבו תוגדרנה שעות הנגישות לשם פניה מהירה לרופאי המחלקות השונות + מספרי טלפון זמינים כולל מספרי טלפון "כונן" – יועבר המידע באופן מקוון וייתכן גם מודפס לרכז המיזם. הרכז אחראי להעביר את המידע לכל רופאי המשפחה בקופה שלו העובדים באיזורו (דרך ההנהלה הרפואית המחוזית בקופה) ולוודא מול הרופאים "סגירת מעגל".
 4. הרכז יפנה לרופאי המרחב שלו ויקבל מהם מידע לגבי נושאים שבהם יירצו לדון מול רופאי בית החולים וקשרים שמעוניינים לקדם – לפי סדרי עדיפויות.
 5. בשלב הבא יפיק הרכז יחד עם מנהל מחלקה נבחר מבית החולים מיפגש השתלמות תקופתי /רבעוני שיימשך כשעתיים עד שלוש – על חשבון שעות השתלמות/עבודה לרופאים.
 6. הרכז אחראי לתיאום ציפיות של רופאי הקהילה למול יועצי ביה"ח לדיון עמיתים "בגובה העינים". יתאם הרצאה קצרה בת כחצי שעה בנושא חידושים בתחום שיידון – עם דגשים רלבנטיים לרופאי משפחה במקביל לעידכון.
 7. הרכז ימנה 3 רופאים שונים מדי רבעון שיכינו הצגות מקרים לדיון – מקרב מטופלים המהווים אתגר טיפולי, רצוי כאלו שטופלו בביה"ח וחזרו לקהילה עם המלצות מאתגרות המחייבות דיון משותף.
 8. הרכז יאסוף משובים מהמשתתפים ויקיים תהליך של בקרה ומעקב כולל שביעות רצון מהשיפור בזמינות הייעוץ בבית החולים ונגישות הצוות היועץ במקרה של פניות בנוגע למאושפזים.
 9. תתאפשר רוטציה בתפקיד בהתאם לרצון הרכז והרופאים באיזורו.