להעצמת החוסן ומניעת שחיקה בקרב צוותי רפואה.
דרושים:

 • לתפקידי רכז/ת ארצי/ת של המיזם על ענפיו השונים דרושים רופא/ה, אח/ות ומטפל/ת מתחום בריאות הנפש.
 • לתפקידי משתתפים ותומכים – דרושים רופאים ואחיות מנוסים המרגישים רצון ויכולת לקדם חוסן ולעזור במניעת שחיקה אצל עמיתיהם.

מיזם תמיכת עמיתים.
שמירה על שלום הצוות הרפואי- שימור וקידום חוסן ומניעת שחיקה.

סטטוס המיזם: בתיכנון החל מפברואר 2018.

תיאור ההתערבות:

 • רופאים מומחים ברפואת המשפחה ובמקצועות אחרים מקבלים הדרכה ועידוד מעמיתיהם, על מנת להבטיח את יכולתם לשמור על טווחי הזמן הנדרש לטיפול אתי ואיכותי בפונים.
 • ההדרכה, ("אחד על אחד",או בקבוצות) תכלול העצמת חוסן, אסרטיביות ואוטונומיה של הרופאים אל מול גורמים לוחצים במערכת.
 • במסגרת מיזם זה יופעל  גם קו תמיכה לייעוץ לאנשי צוות רפואי המצויים במצוקה.

 

 • יעדים ומדידה:

 יעדים: אבחנות וטיפולים מדויקים ויעילים יותר, תוך הפחתת "רפואת יתר" ו"רפואה מתגוננת". הפחתת הפניות, תרופות ובדיקות בלתי נחוצות העלולות לפגוע בבריאות המטופלים, להעמיס על מערכת היועצים והאשפוזים ולהביא לטעויות פטאליות ולתחלואת יתר מיותרת.

מדידה: המעקב יבוצע ע"י שאלונים לאנשי הצוות.

  • הגברת שרידות אנשי הצוות הרפואי בקהילה והפחתת שחיקתם. צוות פחות שחוק טועה פחות ומצליח לשמור על ביטחון בריאותם של המטופלים והפחתת תמותה ותחלואה יאטרוגנית. המעקב יבוצע ע"י שאלוני שחיקה לאנשי הצוות הרפואי, והערכת כמות הנוטשים את העבודה הטיפולית באופן חלקי או מלא.

 

ג.נתוני התאמה לתפקיד מנהל/ת ארצי/ת של מיזם תמיכת עמיתים:

לתמיכת עמיתים בקרב רופאים:

רופא/ה החש/ה  אסרטיבי/ת ובעל/ת חוסן, כישורי קשב, אמפטיה, יכולת להכיל ולקיים שיח מניע, יכולת מנהיגות וחזון בנוגע לחשיבות מניעת שחיקה בקרב עמיתים.

נכונות להקדיש לנושא מספר שעות מדי שבוע (כ-5-6 – שעות שבועיות לפחות).

 לתמיכת עמיתים בקרב אחים ואחיות:

אח/ות החשים עצמם אסרטיביים ובעלי חוסן, בעלי כישורי קשב, אמפטיה, יכולת להכיל ולקיים שיח מניע, יכולת מנהיגות וחזון בנוגע לחשיבות מניעת שחיקה בקרב עמיתים.

נכונות להקדיש לנושא מספר שעות מדי שבוע.

עבור קו התמיכה לעמיתים במצוקה :

פסיכולוג/ית או עו"ס/ית עם נסיון בהתערבות במשבר ויכולת הכלה ותמיכה.

בעל/ת יכולת אירגון, ניהול ותחזוקה של מערכת לפניות מצוקה (דומה לער"ן).

נסיון בעבודה עם מתנדבים.

נכונות להקדיש לנושא מספר שעות מדי שבוע.

תיאור התפקיד של רכזי מיזם תמיכת עמיתים:

(זהה לרכז/ת המיזם עבור רופאים ועבור אחיות):

 1. גיוס עמיתים חסינים ואסרטיביים למיזם שמטרתו תמיכה מתמשכת בעמיתים החשים עצמם שחוקים או מעוניינים בפעילויות להגברת חוסן ומניעת שחיקה.
 2. הדרכת המצטרפים להענקת תמיכה מעצימה.
 3. איסוף פניות של עמיתים בעלי רצון לקבל הכוונה לשיפור אסרטיביות וחוסן רגשי,
 4. התאמת המצטרפים המעוניינים לתמוך ולייעץ לעמיתיהם המעוניינים להתייעץ.
 5. בניית מיסגרת לדוגמא – למשל סידרת התייעצויות משולבות: פגישה אחת לתקופה ומיפגשים מקוונים אחת לשבוע לשיחות במשך של כ – 20-30 דקות.
 6. ליזום ולהקים קבוצות לקידום חוסן בהתאם לבחירת המצטרפים באיזורי הארץ השונים – החל בקבוצות העשרה והתפתחות מקצועית, דרך קבוצות באלינט או מיינדפולנס או "ספרות ורפואה" ועד לקבוצות תמיכה פורמליות בהנחיית אנשי מקצוע מתחום ברה"נ.

 

פירוט נתוני התאמה לתפקיד רכז/ת קו תמיכה:

פסיכולוג/ית או עו"ס/ית בעל/ת נסיון קודם בעבודה בקו תמיכה מסוג של ער"ן או דומיו.

רצוי מאוד נסיון בעבודה עם מתנדבים.

נכונות להקדיש מספר שעות שבועיות להתנדבות.

תיאור תפקיד מנהל קו התמיכה לעמיתים במצוקה:

 1. גיוס אנשי מקצוע מנוסים המתנדבים לאיוש הקו.
 2. איגום משאבים לבניית תשתית טכנולוגית.
 3. פירסום  מספר הגישה בקרב צוותי רפואה.
 4. הדרכה ותחזוקת המטפלים.