פיילוט ראשוני בתכנון להתחיל בנובמבר 2019

היעד: שיפור התקשורת והמשכיות הטיפול בין אנשי צוות רפואי בבית החולים ובקהילה. כפועל יוצא משיפור זה יפחתו אשפוזים חוזרים, אשפוזים מיותרים וכן הסיכונים לטעות ולגרימת נזק יאטרוגני.

כיצד משתלב היעד במטרה העיקרית?

ככל שישתפר הרצף הטיפולי, כך תשתפר התקשורת הטיפולית בין המטפלים השונים לבין עצמם ואל מול המטופלים ובני משפחתם. כך המטופל יזכה ברמת רפואה גבוהה יותר ויסבול פחות מטעויות ותחלואה יאטרוגנית. המיזם מתכתב עם ערכי הרפואה השלמה, הגברת האוריינות הבריאותית של הקהל הרחב ורופא המשפחה כמרכז הטיפול.

האימפקט הרוחבי של המיזם – כלל אנשי הצוות הרפואי המטפלים במטופל יחברו למעין "מעטפת אנושית דיגיטלית" שתלווה אותו בשהותו במוסדות הרפואה. המעטפת תשמש כרשת חברתית מוגבלת שתאפשר לחבריה (אנשי הצוות ממוסדות שונים, המטופל ובני משפחתו) תקשורת קלה וזמינה בכל עת שיידרש. ככל שתוטמע המערכת באקלים הארגוני של מוסדות הרפואה, כך תלך ותתפשט לכל המוסדות בארץ.

האימפקט המתמשך – ככל שהמעטפת האנושית דיגיטלית תלווה את המטופל ומשפחתו, כך יפחתו אשפוזים חוזרים ומיותרים ובכך יתרמו לתהליך מתמשך של שיפור הולך וגובר לאורך זמן.

חזון מיזם רצף טיפולי

אנשי צוות רפואי בכל מוסדות הרפואה שותפים במעטפות אנושיות דיגיטליות של מטופליהם ותורמים זה לזה ולמטופליהם בשיפור יעילות ומועילות הטיפול.

התפוקות הנדרשות במיזם:

אנשי צוות רפואי משולבים במעטפת האנושית דיגיטלית של מטופליהם, יוצרים קשר בינם לבין עצמם ועם המטופלים ובני משפחתם לאורך זמן. מדידת האימפקט בעזרת שאלונים וקבוצות מיקוד לאנשי הצוות ולמטופלים.

אנשי צוות רפואי מבית החולים ומהקהילה נפגשים לדיון וללמידה הדדית מידי תקופה. מדידת האימפקט ע"י שאלונים לאנשי הצוות.

יעילות המיזם:

היעילות תבחן על פי היחס שבין ההשקעה בקיום התקשורת בין הצדדים, אל מול החסכון שבמניעת אשפוזים חוזרים ומיותרים ומניעת תחלואה יאטרוגנית. כמו כן בדיקת מדדי זמן ומידת השיפור בתפקוד החולים שזכו להגנת ומעורבות המעטפת האנושית דיגיטלית.

  

מיזם רצף טיפולי ישתלב במעטפת האנושית-דיגיטלית של המסע החברתי

הצטרפו למיזם שעות נגישות - אנחנו זקוקים לכם

מה חדש במיזם שעות נגישות

לטעות זה אנושי – סרטו התיעודי של יריב מוזר

לטעות זה אנושי – סרטו התיעודי של יריב מוזר

בכל שנה כ-8000 איש מתים מטעות רפואית