מיזמים

המסע החברתי להבראת הרפואה מאחד את הקהל הרחב, רופאים, חולים ומלוויהם, מנהלים רפואיים, אנשי אקדמיה ותקשורת, לכדי כוח שינוי משותף,  באמצעות מיזמים חברתיים. 

מיזם קשר עין

מיזם קשר עין

תגמול אנשי צוות רפואי
המעניקים יחס אנושי למטופליהם.

מיזם תמיכת עמיתים

יצירת מסלולי תמיכת עמיתים למניעת והפחתת שחיקה של צוותי רפואה במערכת הבריאות.

מיזם קורס פעילי בריאות

מיזם קורס פעילי בריאות

הדרכת האוכלוסיה לצריכה
נבונה של שרותי בריאות.

מיזם מתו"מ -
מלווה תומך ומעורב

גיוס בני משפחה המלווים את יקיריהם בזמן טיפול, לשם תמיכה וסיוע לצוות הרפואי.

מיזם שעות נגישות

מיזם רצף טיפולי

יצירת ערוצי תקשורת ושעות נגישות בין צוותי הרפואה בבית החולים לבין אלו שבקהילה.

מיזם משל"ת – משבר לתיקון

זיהוי נפגעי מערכת הבריאות לשם יצירת מעגלי תמיכה, העצמה ומניעת פגיעה נוספת.

הצטרפו למסע, תרמו מזמנכם לפעילות