שלום רב, אנחנו מברכים אותך על השתתפותך בקורס פעילי בריאות! חשוב לנו להיערך טוב יותר לקורס, על כן נודה לך על מילוי השאלון הקצר הבא והשארת מספר טלפון לטובת שאלות נוספות, במידה ותעלינה. תודה!

המידע יישאר חסוי ויהיה חשוף רק לחוקרות מטעם מהמרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות בסוכרת שבתל השומר.

לא מרוצה כלללא מרוצהככה ככהמרוצהמרוצה מאד
מרפאה
ייעוץ מקצועי
בית חולים
1=כלל לא מסכים/ה2345=מאד מסכים/ה
יש לי מספיק ידע כדי לטפל ברוב המצבים הקשורים לבריאות שלי
אוכל לנהל ולקדם את אורח החיים שלי
יש לי את הכלים והמיומנויות הנדרשות להשיג כל מטרה שאציב לעצמי לטובת שינוי ההתנהגות שלי בתחום הבריאות
אני מאמין שאוכל ליזום ו/או להפעיל פעולות קידום בריאות בקהילה
אצליח לגרום לאנשים אחרים לשנות את הרגלי הבריאות שלהם
יש לי יכולת להתמיד בשינוי הרגלי הבריאות שלי
1=נמוכה מאוד2345=גבוהה מאוד
היכרות עם מערכת הבריאות בישראל
חשיבות הפניה הראשונה לרופא המשפחה
תזונה נבונה
פעילות גופנית
ניהול מתח
היגיינת השינה
החייאה
טיפול עצמי
גמילה מהתמכרויות
בריאות האישה
טיפול בכאב
התנהלות במצבי מחלה כרוניים
בדיקות שגרה
חיסונים
תרופות למחלות כרוניות
רפואה לקראת סוף החיים
דרכים לשפר את המוטיבציה לשנות אורחות חיים

תודה רבה על שיתוף פעולה!