עדכון אחרון: ינואר 2018

 • כל משתתף יעלה רעיון למיזם אישי אותו ינהל בהמשך לקורס פעילי הבריאות.
 • המשתתף יציג את הרעיון לפני כל המשתתפים לקבל תגובות ורעיונות משלימים.
 • המיזם אמור להבנות על פי הכללים הבאים:
  • מערב קהילה של אנשים. קהילה מקומית או וירטואלית. לצורך ההגדרה של o איש. 25 מעל –קהילה
  • לכל מיזם יוגדרו הצורך, המטרה, אופן הביצוע ואופן ההערכה בהשגת o המטרה.
  • המיזם אמור לעסוק בשיפור איכות חיים, רווחה ובריאות של חברי הקהילה. o
  • לצורך הערכת הישגי המיזם, תערך בחינה ראשונית של המצב אותו רוצים o לשנות. בחינה זו תשמש "קו הבסיס" לשם השוואה למצבים שלאורך התקדמות המיזם.
  • המיזם יימשך לאורך זמן. לפחות לשנה אחת. o
  • המיזם יוכל לשמש כמודל לחיקוי באזורים אחרים ובעזרת פעילי בריאות o בקורסים אחרים.

הפעלת המיזם היא תנאי לקבלת תעודת הסיום של קורס פעילי הבריאות.

בברכת הצלחה

בכבוד רב

דר' אלון מרגלית , PHD MD

מנהל מיזם פעילי בריאות

יו"ר עמותת

המסע החברתי להבראת הרפואה