ייזום מפגשים לנשים בנושאים בריאותיים שונים, במקומות שונים בזכרון, כדי להגיע לאוכלוסיות שונות.

שילוב גורמים כמו דיאטניות, תזונאיות, מדריכות לספורט ואולי גם פיזיוטרפיסטיות שיתנדבו כל אחת פעם אחת למפגש נשים, להסבר והדרכה על קידום בריאות הנשים, פעילות ספורטיבית מומלצת, אולי גם ייעוץ בתחומים נוספים.