הקמת מערכת דיוור והפצת תכנים, על פי סגמנטים, לקהילת חברי ושותפי המסע החברתי