הובלת העמותה לביצוע טרנספורמציה דיגיטלית – יצירה ושיפור הערך האסטרטגי של הארגון באמצעות חדשנות טכנולוגית.

המיזם כולל:

  • שיפור תהליכי השיווק, טביעת האצבע ואפקטיביות ערוצי ההפצה הדיגיטליים של העמותה,
  • אפיון ארכיטקטורה והובלת הקמת אתר אינטרנט חדש לעמותה.
  • הקמה ניהול ותחזוק אתר הקורס.