דר' אביבה אלעד מתראיינת בשבת תרבות אצל אבי בטלהיים ומספרת על רפואת יתר