דר' אביבה אלעד מתראיינת בשבת תרבות אצל אבי בטלהיים ומספרת על מיזם קשר עין