דר' אביבה אלעד מתראיינת בשבת תרבות אצל אבי בטלהיים ומספרת על הנפגעים ממערכת הבריאות.