דר' אביבה אלעד מתראיינת בשבת תרבות אצל אבי בטלהיים ומספרת על לידתו של המסע החברתי.