דר' אביבה אלעד מתראיינת בתכניתו של ירון לונדון ומספרת על המסע החברתי ועל הספר "חלוק לבן פרום".