רקע ומתווה כללי למסע

עשרות אנשים מתים מידי יום, שלא לצורך, בבואם לקבל טיפול במערכת הבריאות. בנוסף, חלה החמרה מיותרת עד נכות, במצבם של מאות אחרים. כל זאת, במדינה בה רמת הרפואה מבין הגבוהות בעולם. לנוכח אסון לאומי רחב ממדים זה, הושק המסע החברתי להבראת הרפואה. המסע החברתי להבראת הרפואה מאחד את הציבור הרחב ("חולים בעבר, הווה או עתיד") ובני משפחה מלווים, יחד עם רופאים וצוותים רפואיים (אחיות, רוקחים, מנהלים, ועוד) מבתי החולים ומהקהילה, ועם אנשי אקדמיה ותקשורת, לכדי כוח שינוי משותף, במשימה החשובה מכל:

ש י פ ו ר   ה ב י ט ח ו ן   ה ב ר י א ו ת י  ש ל  ת ו ש ב י  י ש ר א ל

יעדי המסע

הפחתת תמותה ותחלואה שלא לצורך במערכת הבריאות.

אסטרטגיית המסע

יצירת וניהול התערבויות אפקטיביות, בשלבים הבאים:

 • איתור הגורמים העיקריים וברי השינוי הפוגעים במטופלים.
 • פיתוח הפעלת התערבויות לצמצום גורמים אלו.
 • גיוס מתנדבים נרחב וניהול המתנדבים להפעלת המיזמים.
 • מדידת השינוי לפני ובעקבות ההתערבויות.
 • שיפור מתמיד של ההתערבויות לאור המדידה.

 תחומי פעילות

בשלב זה נבחרו 5 תחומים מרכזיים להתערבות, והוקמו מיזמים שונים להובלת השינויים הנדרשים:

 1. צמצום העומס על המערכת הרפואית. הקלת עומס הן בבתי החולים והן ברפואת הקהילה, מתוך ידיעה שבעומס כבד מתרבות טעויות הפוגעות במטופלים. הדרכים להקלת העומס תכלולנה:
  1.       הקניית אוריינות רפואית לציבור, על מנת לאפשר מניעת מחלות, טיפול עצמי ככל שניתן והתנהלות יעילה מול מערכת הבריאות, תוך הפחתת פניות מיותרות למרפאות הקהילה (מיזם פעילי בריאות).
  2. שילוב מלוים ובני משפחה תומכים במעגל הטיפול ובמניעת פגיעה במטופלים. (מיזם מתו"מ).

  3. חיזוק הרצף הטיפולי בין הצוות המטפל בבית החולים לצוות המטפל בקהילה (מיזם שעות נגישות).

 2. שמירה על שלום אנשי הצוות הרפואי המטפל. מתוך הנחה שאנשי צוות שחוקים ופגועים טועים ופוגעים שלא במתכוון בחולים (מיזם תמיכת עמיתים).
 3. תמריצים לצוות הרפואי. תגמול אנשי צוות רפואי על פעולות השומרות על ביטחונם הבריאותי של המטופלים (מיזם קשר עין).
 4. חיזוק רפואת המשפחה והקהילה. ההנחה היא שככל ויקטן המחסור באנשי הצוות הרפואי בקהילה, כך יקטנו העומס, השחיקה והטעויות הפוגעות בביטחון הבריאותי של המטופלים. בנוסף, ישתפר הטיפול המקצועי בקהילה, ויימנעו הפניות מיותרות ליועצים ולבתי החולים, דבר שיפחית עומס ופגיעה במטופלים במרפאות המומחים ובבתי החולים (מיזם הרחבת המשפחה).
 5. סיוע לנפגעים. איתור נפגעי מערכת הבריאות, טיפול, שיקום והעצמת הנפגעים (מיזם משל"ת).

המיזמים החברתיים להובלת השינוי

המסע החברתי להבראת הרפואה בישראל פועל כאמור בעזרת התערבויות יזומות, המהוות טקטיקות למימוש האסטרטגיה ולהשגת היעדים, ומיושמות הלכה למעשה באמצעות מיזמים חברתיים.

עקרונות ההפעלה של המיזמים

 • כל מיזם מופעל בשיתוף פעולה של הקבוצות השונות שחברו למסע: הציבור הרחב (מתנדבים המגוייסים באופן מתמיד), מטופלים ומלווים, צוותי רפואה והנהלות רפואיות, אנשי אקדמיה ותקשורת.
 • הפעלת כל מיזם מלווה במתכונת מחקרית, לשם בדיקת תוצאות ההתערבות במהלך ולאורך תקופת הפעלתו.
 • תפקיד התקשורת הוא לסקר באופן חיובי ולהוות בסיס למינוף המיזמים.
 • לאחר הצלחת מיזם כפיילוט מקומי והפקת לקחים, משוכפל כל מיזם למוסדות ולאזורים נוספים בארץ, כדי להשיג אפקט מסה מצטבר ולהוביל לשינוי משמעותי של מערכת הבריאות.
 • "זריעת" המיזמים השונים ברחבי הארץ, תוך הפעלת כל הגורמים המעורבים בכל מיזם, אמורה להביא להשגת המטרה – שיפור הביטחון הבריאותי בישראל.
 • עמותת המסע החברתי מגייסת מתנדבים, מארגנת ומפעילה אותם ויוצרת שיתופי פעולה עם ארגונים ועמותות לשם איגום משאבים והמרצת התקדמות המסע ככלל וכל מיזם בפרט.

המיזמים שהוקמו בשלב זה מוצגים בתרשים להלן:

הצטרפו למסע, תרמו מזמנכם לפעילות