דר' אביבה אלעד מתראיינת בשבת תרבות אצל אבי בטלהיים ומספרת על המסע החברתי להבראת הרפואה.

בעקבות הראיון פניות מרגשות של מצטרפים חדשים למסע.