דר' צביאלי מתאר את התפתחות ההתמחות ברפואת המשפחה וקורא לשינוי פרדיגמה כחלק מהבראת מערכת הרפואה.
הועבר ב 6 בפברואר 2018 בכנס הראשון של המסע החברתי.
דר' צביאלי מספר על תולדות מקצוע רפואת המשפחה

המשך הרצאתו של דר' צביאלי – לידתה והתפתחותה של רפואת המשפחה בישראל

לסיכום, מציע דר' צביאלי שינוי פרדיגמה שיכול לעזור להבראת מערכת הבריאות