המסע החברתי להבראת הרפואה, בשיתוף עם אוניברסיטת תל- אביב: הפקולטה לרפואה באמצעות דיקן הפקולטה פרופ׳ גרוסמן והפקולטה למדעי החברה באמצעות דיקנית הפקולטה פרופ' רונן – רוזנבאום, הפיקו ביוני 2019 את כנס השקת מיזם 'שותפי חוסן' המכוון צוותים רפואיים משחיקה לחוסן.

הכנס יועד לבכירי מערכת הבריאות ויוצגו בו קשת של תפיסות והתערבויות יישומיות לטיפוח משאב הליבה של המערכת הרפואית: צוותי הרפואה.

בכנס הוצגו תהליכים שיאפשרו שיפור בהנגשת הרפואה הישראלית האיכותית, על בסיס רווחתם וחוסנם של צוותי הרפואה.

בין המברכים: פרופ' שני – חתן פרס ישראל, ולשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' גרוטו – משנה למנכ"ל משרד הבריאות ופרופ' גרוסמן דיקאן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב שאף העניק למשתתפים תיאור אוטנטי של תהליך השחיקה העובר על רופא במהלך הקריירה.

גברת ורד מדמון, מנהלת משאבי אנוש של משרד הבריאות הציגה את  סקר השחיקה המקיף שבוצע בשנת 2018 מערכת הבריאות ואת התוכניות להתמודדות מול התופעה.

התקיים פאנל בנושא הרווח שברווחה בהובלתה של ד"ר שוש קזז מובילת מיזם 'שותפי חוסן' של המסע החברתי להבראת הרפואה.

בצד הרצאות מרתקות ומעשירות, זכו המשתתפים להכיר את המסע החברתי להבראת הרפואה ואף חוו שיקוף של חוויותיהם באמצעות הצגת "פליי בק" של קבוצת שחקנים מוכשרת הפועלת ב'איכילוב'.

המשובים הנלהבים והקשרים שנוצרו בעקבות הכנס היוו בסיס להנגשת מתודת 'שותפי חוסן' למוסדות רפואיים ברחבי הארץ במהלך שנת תש"פ.

דר' אביבה אלעד מתארת את המסע החברתי ובתוכו את מיזם שותפי החוסן

פתיחת כנס שותפי חוסן – נאומי פרופ' מוטקה שני ופרופ' איתמר גרוטו

 

פרופ' אהוד גרוסמן מדבר על השחיקה ועל החוסן של רופאי בית החולים:

פרופ' איתמר גרוטו המשנה למנכ"ל משרד הבריאות נושא דברים לגבי פעולות משרד הבריאות להגברת החוסן של אנשי צוות רפואי.

פנל מומחים בדיון על הגברת החוסן בהנחיית דר' שוש קזז מרכזת מיזם שותפי חוסן במסע החברתי להבראת הרפואה.

דר' רובי רוגל מתאר את נסיונם שלו ושל פרופ' מולי להד בנושאי שחיקה וחוסן

פרופ' תמי רונן דקאנית הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב וחברת ועדת ההיגוי של המסע החברתי

דר' יואב יחזקאלי על תפקיד המנהלים במניעת שחיקת אנשי הצוות הרפואי