המסע החברתי להבראת הרפואה הושק כדי לפעול לחיזוק הבטחון הבריאותי של תושבי ישראל. מדי יום נפטרים עשרות חולים בגלל כשלים במערכת הבריאות, ונראה שמאות אחרים סובלים מהחמרת מחלתם שלא לצורך. הסיבות העיקריות לאסון לאומי מתמשך זה, הינן העומס הרב הנופל על הרופאים וצוותי הרפואה בקהילה ובבתי החולים. העומס מביא לשחיקה ומכאן הדרך קצרה לטעויות ולכשלים הפוגעים בחולים הפונים לטיפול.

http://www.gfn.co.il/inner.asp?page=25&item=4071